TOP uchazeč

V rámci tohoto balíčku služeb se společně podíváme na:

  • kvalitu zpracování vašeho životopisu – jestli splňuje gramatické, formální, obsahové a marketingové nároky a jestli je správně zacílený na pozice, na které se chcete hlásit,
  • zacílení a kvalitu průvodního/motivačního dopisu, který obvykle používáte, 
  • úplnost a kvalitu LinkedIn profilu (pokud profil nemáte, vysvětlím vám výhody a možnosti sebeprezentace na LinkedIn), 
  • místa, kde obvykle hledáte pracovní nabídky
  • váš způsob komunikace se zaměstnavateli v průběhu výběrového řízení, 
  • váš obvyklý proces přípravy na pohovor
  • způsob sebeprezentace u pohovoru. 

Tam, kde objevíme nedostatky či "úzká místa", vám poradím, jak je napravit. Zároveň vám ukážu, kde všude je možné najít zajímavé pracovní nabídky, a naučím vás, jak se připravit na pohovor tak, abyste u pohovoru působili jako motivovaný a ze všech přítomných nejlépe připravený kandidát. 

Balíček sestává z dvakrát 2 hodin on-line konzultací a 2 hodin mé off-line práce, během kterých nastuduji vaše dokumenty (CV, průvodní/motivační dopis, LinkedIn profil a odpovědi v zaslaném dotazníku) a připravím shrnutí obsahu konzultací.  

Cena: 5.950 Kč

POPIS PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE V RÁMCI BALÍČKU TOP uchazeč

1. Po potvrzení vašeho zájmu vám pošlu krátký dotazník zjišťující vaše profesní plány. Dále vás požádám o zaslání současné verze vašeho CV, průvodního/motivačního dopisu a odkazu na LinkedIn profil. 

2. Spolu s dotazníkem vám pošlu platební údaje. Službu je nutné uhradit před termínem první konzultace.

3. Po e-mailu nebo telefonu si domluvíme termín první konzultace o délce cca 2 hodin. V jejím průběhu projdeme společně vaše CV, průvodní dopisy a LinkedIn profil. Zaměříme se na celkové vyznění obsahu, jeho zacílení na pozice, na které se chcete hlásit, na reprezentativnost popisu pracovních zkušeností, znalostí a dovedností, gramatické a stylistické chyby, chyby ve formátování apod. Tam, kde bude zapotřebí, vám poradím, jak nedostatky napravit.  

4. Po konzultaci vám pošlu písemné shrnutí konzultace

5. Ve vámi vybraném termínu pak zrealizujeme druhou konzultaci o délce cca 2 hodin, během níž projdeme váš dosavadní způsob hledání práce a komunikaci s potenciálními zaměstnavateli. Ukážu vám, jak a kde (mimo hlavní pracovní servery) hledat pracovní nabídky, jak efektivně komunikovat se zaměstnavateli při reakci na inzerát a jak se výborně připravit na pracovní pohovor. Pokud zbude čas, některé otázky, které u pohovoru obvykle zaznívají, můžeme vyzkoušet "nanečisto". 

6. Po konzultaci vám opět pošlu písemné shrnutí probíraných bodů a zdrojů ke studiu.  

Součástí balíčku není následná kontrola vámi zeditovaného CV, průvodního/motivačního dopisu a LinkedIn profilu. Nicméně je možné ji doobjednat za zvýhodněnou cenu 1.050 Kč (formou písemné nebo telefonické zpětné vazby). 

Chcete se na něco zeptat nebo rovnou službu objednat? Napište mi.