On-line konzultace

750 Kč/hodina

Osobní konzultace

900 Kč/hodina

Tvorba a editace textů

750 Kč/hodina

On-line konzultace probíhají prostřednictvím Skype nebo Zoom.
U některých témat je možné využít i telefon. V takovém případě hradím náklady na hovor já.

Osobní konzultace probíhají v Brně na adrese BBP Offices (přízemí budovy A), Londýnské náměstí 853/1. 

Vedle přímé práce během konzultací je v ceně zahrnutá také příprava na konzultaci a úvodní
cca 20minutový telefonický rozhovor
zaměřený na zmapování vašich potřeb. U dlouhodobějšího komplexního poradenství nebo koučování pak také příprava individuálních domácích zadání pro klienta (dotazníky, testy, cvičení). 

 

Potřebujete pomoct s hledáním práce?
Napište mi!