Nastal čas na změnu? Skvělé! Pojďme společně objevit váš skutečný potenciál a práci, která vám sedne! 

V rámci procesu kariérového poradenství se zaměříme na to, odkud vycházíte a kam jdete, na vaše hodnoty, silné stránky a talenty, na to, co můžete a co chcete na trhu práce nabídnout, a také jak a komu to nabídnout

 

 

Jak velký rozsah spolupráce potřebujete?

 • KRÁTKODOBÁ SPOLUPRÁCE je vhodná k řešení témat, do nichž není nutné "nořit se hluboko" – například k probrání současné profesní situace, urovnání si myšlenek a získání náhledu odborníka, nalezení efektivní strategie pro hledání nové práce, rozhodování mezi dvěma pracovními nabídkami apod. Je možné (a někdy nutné) potkat se nad některými tématy vícekrát. 
 • Balíček KOMPLEXNÍ SPOLUPRÁCE je vhodný pro lidi hledající další kariérní směr. Štědrá časová dotace umožňuje hlubší sebepoznání, ze kterého budete moct vycházet při rozhodování o vašich dalších kariérních krocích. 
 • Na balíček je možné navázat cenově výhodnými konzultacemi, během kterých s klienty procházíme zákonitosti tvorby perfektně zpracovaného životopisu, přípravu na pohovor, vhodné strategie pro hledání práce, využití LinkedIn apod. 

 

 

Ceník kariérového poradenství

 

 

Jak se objednat

 • Napište mi, s čím potřebujete pomoct. Stačí krátce. Pokud si nejste jistí, jestli zvolit krátkodobou či dlouhodobou spolupráci, domluvíme si termín na cca 15minutový nezávazný telefonický rozhovor zaměřený na zmapování vaší situace. Na základě zjištěných informací vám navrhnu optimální podobu spolupráce.
 • Nechcete psát a raději voláte? Pak mi zavolejte i bez předešlé domluvy. Buď se trefíte, nebo vám zavolám později zpět.
 • Pokud už teď víte, že potřebujete pomoc pouze s životopisem nebo LinkedIn profilem, prostudujte nabídku služeb pod záložkou Hledám práci.

 

Jak konzultace probíhají

 • Délka první konzultace je vždy 120 minut. Délka následných konzultací se odvíjí od vašich potřeb. Obvykle jde o 90 až 120 minut.   
 • Při konzultacích využívám otevřený rozhovor a osvědčené sebezkušenostní a koučovací techniky, které oslovují vědomé i nevědomé části mysli. Průběh a téma konzultací budeme společně koordinovat tak, aby vám naše spolupráce přinesla co největší užitek.
 • Mezi konzultacemi klienti obvykle pracují na domácích zadáních, které jim zasílám (dotazníky, osobnostní testy, cvičení v rámci přípravy na následující setkání). Čas, který strávím přípravou na schůzku, chystáním domácích zadání a jejich vyhodnocováním, je zahrnut v ceně poradenství.
 • Osobní konzultace probíhají v Brně na ulici Tomešova 2b (kousek od Mendlova náměstí, viz záložka Kontakt). 
 • On-line konzultace probíhají prostřednictvím platformy WhereBy (není nutné nic instalovat). Odkaz vám zašlu před konzultací. 

Platební a storno podmínky

 

 • Cena za služby je splatná předem, a to do 3 dnů od obdržení platebních údajů. Platební údaje vám budou zaslány po odsouhlasení podoby spolupráce. 
 • Pokud se po skončení jednorázové konzultace rozhodnete doobjednat více konzultací v rámci balíčku Komplexní spolupráce, bude vám přepočítána cena za první setkání a doplatíte pouze zbývající částku do ceny balíčku. 
 • Při zrušení osobní konzultace méně než 36 hodin před jejím termínem bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč.
 • Při zrušení osobní konzultace méně než 6 hodin před jejím termínem nebo při nedostavení se na osobní či on-line konzultaci bez jejího předešlého zrušení bude účtována plná cena

 

Těším se na naši spolupráci a na její výsledek! 

 

CO NA SPOLUPRÁCI ŘÍKAJÍ MOJI KLIENTI

 

"Paní Buchmannová dokáže svým laskavým a empatickým přístupem vnést vhled do situací, které se zdají být bezvýchodné. Její systematičnost a důslednost vás dovedou k cíli. Je pro mě jako poklad – tolik informací, přehledných a strukturovaných postupů, odkazů a skvělých tipů!"
Lenka, Čerčanymanažerka interní komunikace
"Paní Buchmannová má díky svým zkušenostem a nesmírné vnímavosti dar vydestilovat a vyfiltrovat z velkého množství nekoherentních informací ty opravdu podstatné body a souvislosti a následně přesně a zároveň s grácií „udeřit hřebík na hlavičku“.
Vilém, PrahaL&D specialista
"Janu znám jak po osobní, tak i pracovní stránce už několik let a mohu ji s čistým svědomím doporučit. Diskuze s ní mi pomohly ujasnit si směr, kterým bych se chtěl kariérně vydat. Díky její empatii a schopnosti jít do hloubky jsem si dokázal uspořádat své myšlenky. Mimo to je velmi inteligentní, sečtělá a lidská."
Vítek, Brnorecruiter
"Rozhovory s Vámi mě nesmírně baví, naplňují a nakopávají. Celý proces je pro mě úžasným osobním zážitkem s obrovským, nedocenitelným přínosem. Nabídla jste mi "převratné" životní pohledy, ukázala nové cestičky a přístupy."
Kamila, Brnona profesní křižovatce

PROČ SPOLUPRACOVAT PRÁVĚ SE MNOU?

Dokážu nahlédnout do nitra a jemně vás podpořit při objevování vnitřního světa, poslání, tužeb, přání, silných stránek, talentů a zdrojů osobní síly. Zároveň se výborně orientuji na trhu práce a vím, co při hledání zaměstnání či nové profesní cesty funguje a co rozhodně nefunguje. 

Při své práci kombinuji znalosti získané vysokoškolským studiem psychologiepersonalistiky, rozvojové techniky osvojené v průběhu výcviku v kariérovém poradenstvíkoučování, zkušenosti nabyté praxí na řadových i vedoucích pozicích v personalistice, financích a v neziskové oblasti a také zálibu ve sledování novinek v copywritingu, marketingu a osobním brandingu.

Ale nejen to. Životní zkušenosti mě naučily empatiihluboké úctě k lidem a jejich osobním příběhům. 

Dosud jsem pomohla na cestě k nové práci několika stovkám klientů. Ráda totéž udělám i pro vás. 

Napište mi, co pro vás můžu udělat. Do 3 dnů se vám ozvu zpátky.