Cítíte se na své profesní cestě ztracení? Stojíte na pomyslné křižovatce a nevíte, jak dál?

Chcete změnu, ale netušíte, kde začít a jak jí dosáhnout? Práce, kterou děláte, vás přestala těšit a dávat vám smysl

Rádi byste se v sobě více zorientovali, zjistili, kam vás srdce ve skutečnosti táhne, jaké jsou vaše silné stránky

a co vlastně můžete a chcete zaměstnavateli nabídnout?  

 

S tím vším vám ráda pomohu prostřednictvím společných konzultací. 

 

V rámci procesu kariérového poradenství vás provedu hlubokým profesním sebepoznáním, během kterého se společně zaměříme na to, odkud vycházíte a kam jdete, na vaše hodnoty, silné stránky a talenty, na to, co můžete a co chcete na trhu práce nabídnout, a také jak a komu to nabídnout. 

Ke klientovi přistupuji celostně, což znamená, že budeme pracovat nejen s profesními, ale i psychologickými, sociálními a spirituálními aspekty vašeho života. Díky tomu můžeme najít takové řešení vaší kariérní situace, které bude v souladu s vaším nitrem a vašimi hodnotami.  

 

 

Jak se objednat

 • Napište mi, s čím potřebujete pomoct. Stačí krátce. Následně si domluvíme termín na cca 15minutový nezávazný telefonický rozhovor zaměřený na zmapování vaší situace. Na základě zjištěných informací vám navrhnu optimální podobu spolupráce.
 • Raději voláte? Pak mi zavolejte i bez předešlé domluvy. Buď se trefíte, nebo vám zavolám později zpět.
 • Pokud víte, že potřebujete pomoc pouze s životopisem nebo LinkedIn profilem, úvodní telefonát není nutný.   
 • Čas, který strávím přípravou na schůzku, chystáním domácích zadání a jejich vyhodnocováním, je zahrnut v ceně poradenství.

 

 

Ceník kariérového poradenství

 

JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE
3.800 Kč/ON-LINE
1.900 Kč á hodina konzultace
Konzultace o délce 120 minut
KOMPLEXNÍ SPOLUPRÁCE
15.500 Kč/ON-LINE
1.550 Kč á hodina konzultace
Balíček 5-6 konzultací o délce 90 až 120 minut (10 konzultačních hodin celkem) + domácí zadání před začátkem spolupráce a mezi konzultacemi

 

Jak konzultace probíhají

 • JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE jsou vhodné k řešení témat, jako je probrání současné profesní situace a získání náhledu dalšího člověk, volba vhodné strategie pro efektivní hledání nové práce, kariérní rozhodování a řešení dilemat apod. Je možné (a mnohdy nutné) potkat se nad některými tématy vícekrát. 
 • Balíček KOMPLEXNÍ SPOLUPRÁCE je vhodný, pokud toužíte po hlubším profesním sebepoznání, od kterého se budete moct odpíchnout při rozhodování o vašich dalších kariérních krocích. 
 • Na balíček je možné navázat cenově zvýhodněnými konzultacemi, během kterých s klienty procházíme zákonitosti tvorby perfektně zpracovaného životopisu, přípravu na pohovor, vhodné strategie pro hledání práce, LinkedIn apod. 
 • Délka první konzultace je vždy 120 minut. Délka následných konzultací se odvíjí od vašich potřeb. Obvykle jde o 90 až 120 minut.   
 • Při konzultacích využívám otevřený rozhovor a osvědčené sebezkušenostní a koučovací techniky, které oslovují vědomé i nevědomé části mysli. Průběh a téma konzultací budeme společně koordinovat tak, aby vám naše spolupráce přinesla co největší užitek.
 • Před začátkem komplexní spolupráce a mezi jednotlivými konzultacemi klienti pracují na domácích zadáních, které jim zasílám (dotazníky, osobnostní testy, cvičení v rámci přípravy na následující setkání).

 

 • On-line konzultace probíhají prostřednictvím platforem RingCentral nebo WhereBy (není nutné nic instalovat). Odkaz vám zašlu před konzultací. 
 • OSOBNÍ KONZULTACE  jsou možné, probíhají v Brně na ulici Tomešova 2b (kousek od Mendlova náměstí, viz záložka Kontakt). Jejich cena je oproti on-line konzultacím o 30 % vyšší. 
 • Cena za konzultace je splatná předem. Platební údaje vám budou zaslány po odsouhlasení podoby spolupráce.
 • Při zrušení osobní konzultace méně než 30 hodin před jejím termínem bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč.
 • Při zrušení osobní konzultace méně než 4 hodiny před jejím termínem nebo při nedostavení se na osobní či on-line konzultaci bez jejího předešlého zrušení bude účtována plná cena. 

CO NA SPOLUPRÁCI ŘÍKAJÍ MOJI KLIENTI

 

"Paní Buchmannová dokáže svým laskavým a empatickým přístupem vnést vhled do situací, které se zdají být bezvýchodné. Její systematičnost a důslednost vás dovedou k cíli. Je pro mě jako poklad – tolik informací, přehledných a strukturovaných postupů, odkazů a skvělých tipů!"
Lenka, Čerčanymanažerka interní komunikace
"Paní Buchmannová má díky svým zkušenostem a nesmírné vnímavosti dar vydestilovat a vyfiltrovat z velkého množství nekoherentních informací ty opravdu podstatné body a souvislosti a následně přesně a zároveň s grácií „udeřit hřebík na hlavičku“.
Vilém, PrahaL&D specialista
"Janu znám jak po osobní, tak i pracovní stránce už několik let a mohu ji s čistým svědomím doporučit. Diskuze s ní mi pomohly ujasnit si směr, kterým bych se chtěl kariérně vydat. Díky její empatii a schopnosti jít do hloubky jsem si dokázal uspořádat své myšlenky. Mimo to je velmi inteligentní, sečtělá a lidská."
Vítek, Brnorecruiter
"Rozhovory s Vámi mě nesmírně baví, naplňují a nakopávají. Celý proces je pro mě úžasným osobním zážitkem s obrovským, nedocenitelným přínosem. Nabídla jste mi "převratné" životní pohledy, ukázala nové cestičky a přístupy."
Kamila, Brnona profesní křižovatce

PROČ SPOLUPRACOVAT PRÁVĚ SE MNOU?

Dokážu nahlédnout do nitra a jemně vás podpořit při objevování vnitřního světa, poslání, tužeb, přání, silných stránek, talentů a zdrojů osobní síly. Zároveň se výborně orientuji na trhu práce a vím, co při hledání zaměstnání či nové profesní cesty funguje a co rozhodně nefunguje. 

Při své práci kombinuji znalosti získané vysokoškolským studiem psychologiepersonalistiky, rozvojové techniky osvojené v průběhu výcviku v kariérovém poradenstvíkoučování, zkušenosti nabyté praxí na řadových i vedoucích pozicích v personalistice, financích a v neziskové oblasti a také zálibu ve sledování novinek v copywritingu, marketingu a osobním brandingu.

Ale nejen to. Životní zkušenosti mě naučily empatiihluboké úctě k lidem a jejich osobním příběhům. 

Dosud jsem pomohla na cestě k nové práci několika stovkám klientů. Ráda totéž udělám i pro vás. 

S čím vám můžu pomoct? Napište mi!