Jak konzultace probíhají

 • Délka první konzultace je vždy 120 minut. Délka následných konzultací se odvíjí od vašich potřeb. Obvykle jde o 90 až 120 minut.   
 • Jednorázové konzultace jsou vhodné k řešení témat jako je vyladění CV, příprava na pohovor, seznámení se s LinkedIn apod.
 • Komplexní spolupráce je vhodná u témat týkajících se potřeby hlubšího profesního sebepoznání a nasměrování.
 • Balíček Intenzivní podpora je vhodný pro lidi stojící před velkou kariérní tranzicí. Obsahuje obvyklou náplň konzultací poskytovaných v rámci balíčku Komplexní spolupráce plus podpůrné konzultace v průběhu samotné tranzice. 
 • Při konzultacích využívám otevřený rozhovor a osvědčené sebezkušenostní a koučovací techniky, které oslovují vědomé i nevědomé části mysli. Průběh a téma konzultací budeme společně koordinovat tak, aby vám naše spolupráce přinesla co největší užitek.
 • Mezi konzultacemi klienti obvykle pracují na domácích zadáních, které jim zasílám (dotazníky, osobnostní testy, cvičení v rámci přípravy na následující setkání). 
 • Osobní konzultace probíhají v Brně na ulici Tomešova 2b (kousek od Mendlova náměstí, viz záložka Kontakt). 
 • On-line konzultace probíhají prostřednictvím platforem RingCentral nebo WhereBy (není nutné nic instalovat). Odkaz vám zašlu před konzultací. 

Platební a storno podmínky

 

 • Cena za konzultace je splatná předem. Platební údaje vám budou zaslány po odsouhlasení podoby spolupráce.
 • Pokud se po skončení jednorázové konzultace rozhodnete doobjednat více konzultací v rámci některého z balíčků, bude vám přepočítána cena za první setkání a doplatíte pouze zbývající částku do ceny balíčku. 
 • Snížená cena konzultací v balíčcích platí pouze v případě, že je celý balíček vyčerpán on-line
 • Při zrušení osobní konzultace méně než 30 hodin před jejím termínem bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč.
 • Při zrušení osobní konzultace méně než 4 hodiny před jejím termínem nebo při nedostavení se na osobní či on-line konzultaci bez jejího předešlého zrušení bude účtována plná cena

 

Těším se na naši spolupráci a na její výsledek! 

 

PROČ SPOLUPRACOVAT SE MNOU?

Dokážu nahlédnout do nitra a jemně vás podpořit při objevování vnitřního světa, poslání, tužeb, přání, silných stránek, talentů a zdrojů osobní síly. Zároveň se výborně orientuji na trhu práce a vím, co při hledání zaměstnání či nové profesní cesty funguje a co rozhodně nefunguje. 

Při své práci kombinuji znalosti získané vysokoškolským studiem psychologiepersonalistiky, rozvojové techniky osvojené v průběhu výcviku v kariérovém poradenstvíkoučování, zkušenosti nabyté praxí na řadových i vedoucích pozicích v personalistice, financích a v neziskové oblasti a také zálibu ve sledování novinek v copywritingu, marketingu a osobním brandingu.

Ale nejen to. Životní zkušenosti mě naučily empatiihluboké úctě k lidem a jejich osobním příběhům. 

Dosud jsem pomohla na cestě k nové práci více než 600 klientům. Ráda totéž udělám i pro vás. 

Uvažujete o spolupráci? Napište mi! 

Ozvu se vám co nejdříve, obvykle do 24 hodin.