PREMIUM kandidát

V rámci tohoto balíčku získáte:

  • Dvě vstupní telefonické konzultace, během kterých detailně probereme vaše pracovní zkušenosti, výsledky, úspěchy a vaše profesní plány a preference – délka 2 x 2 hodiny
  • Vytvoření reprezentativního profesního životopisu
  • Vytvoření vzoru průvodního dopisu  
  • Optimalizaci profilu na LinkedIn, v rámci které upravím texty ze životopisu do podoby vhodné pro LinkedIn, vytvořím Shrnutí, navrhnu 15 klíčových znalostí a dovedností a navrhnu vám případný další obsah v závislosti na vaší profesi
  • Kontrolu a písemnou nebo telefonickou zpětnou vazbu na vámi zaktualizovaný LinkedIn profil (v případě, že mi poskytnete přístupové heslo k LinkedIn účtu, mohu udělat úpravy já)
  • On-line konzultaci, během které vám prostřednictvím sdílené obrazovky vysvětlím, proč v životopisu máte právě to, co v něm máte, a jak s životopisem a s profilem na LinkedIn pracovat – délka cca 2 hodiny
  • Závěrečnou on-line konzultaci, během které probereme efektivní způsoby hledání práce a komunikace se zaměstnavateli, způsoby efektivní přípravy na pohovor a možná „úzká místa“, na která byste mohli u pohovoru narazit – délka cca 2 hodiny  

Cena je kalkulována podle rozsahu vaší praxe. Pohybuje se od 16.950 Kč nahoru. 

POPIS PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE V RÁMCI BALÍČKU PREMIUM kandidát

1. Po potvrzení vašeho zájmu o spolupráci vám zašlu dva podrobné dotazníky. Jeden bude zjišťovat informace o vašem pracovním směřování, vzdělání, znalostech, dovednostech a schopnostech, druhý bude zaměřený na vaši pracovní historii.

2. Na základě vámi poskytnutých informací v dotaznících vypracuji cenovou kalkulaci a zašlu vám ji společně s platebními údaji. Službu je nutné uhradit před termínem první konzultace. Objednávka se stává pro obě strany závaznou až po odsouhlasení ceny a jejím zaplacení. 

3. Následně si domluvíme termíny na dvě vstupní telefonické konzultace, každou o délce cca 2 hodin, během kterých probereme vaše pracovní zkušenosti, výsledky a úspěchy, vaše profesní plány a preference a nejasná místa z dotazníků.

4. Poté zpracuji vámi poskytnuté informace do životopisu tak, aby v něm byly reprezentativně popsány všechny vaše pracovní zkušenosti, výsledky, dovednosti a osobnostní předpoklady důležité pro typ pozice, na kterou se chcete hlásit.

5. V průběhu tvorby životopisu mě vždy napadají další doplňující otázky, které posílám v samostatném souboru (obvykle se jedná o dvě kola otázek).

6. Po vytvoření návrhu životopisu vám jej zašlu a po e-mailu dokument společně doladíme.

7. Jakmile bude hotová finální verze životopisu, vytvořím tři vzory průvodních dopisů (pro zaměstnavatele, který inzeruje pozici sám, pro případ inzerátu přes personální agenturu a pro oslovování zaměstnavatelů bez vazby na otevřenou pracovní pozici) a společně s finální verzí životopisu vám je pošlu e-mailem ve formátu Word.

8. Následně připravím texty pro LinkedIn profil (není vhodné vkládat informace z životopisu do LinkedIn 1:1, texty je nutné modifikovat). Na zkušebním LinkedIn profilu otestuji jejich podobu a po jejich doladění vám pošlu odkaz na zkušební profil. Vy si pak sami texty vložíte na profil. V případě poskytnutí přístupových hesel mohu pracovat přímo ve vašem profilu.

9. Po vytvoření textů na LinkedIn si dohodneme termín na on-line konzultaci (Skype, Zoom) o délce cca 2 hodin. Během ní vám vysvětlím, jak s životopisem pracovat a jak ho modifikovat na míru jednotlivým pozicím, na něž se budete hlásit. Zároveň probereme základy práce s LinkedIn profilem. Při závěrečné konzultaci používám sdílenou obrazovku, kdy na svém počítači ukazuji, jak s dokumenty pracovat, zatímco vy na vaší obrazovce sledujete obrazovku mého počítače v reálném čase.

10. Na úplném závěru zrealizujeme on-line konzultaci o délce cca 2 hodiny, v průběhu které probereme efektivní způsoby hledání práce a komunikace se zaměstnavateli, způsoby efektivní přípravy na pohovor a možná „úzká místa“, na která byste mohli během pohovoru narazit.

Chcete se na něco zeptat nebo rovnou službu objednat? Napište mi.