Co vám přinese služba Perfektní životopis?

5.10. 2023

Gram činu má větší váhu než tuna teorií. Obzvlášť, když se chcete naučit něco nového.

Souhlasíte?

Já ano. Proto – když během on-line konzultace UČÍM PSÁT REPREZENTATIVNÍ CV – učím velmi PRAKTICKY.

1️⃣ Nejprve projdeme původní klientovo CV, na kterém vysvětlím, co a proč je špatně.

2️⃣ Poté klientovi UKÁŽU NĚKOLIK ŽIVOTOPISŮ „PŘED“ A „PO“, aby si na vlastní kůži nacítil, jak obrovský rozdíl udělá, když začne člověk o životopisu přemýšlet jako o svém marketingovém nástroji.

3️⃣ Následně procházíme příklady, jak mohou jednotlivé části CV vypadat, a co do nich patří. Velkou pozornost věnujeme zejména SHRNUTÍ PROFESNÍHO PROFILU v úvodu (jde o nejúčinnější a nejefektivnější část každého CV, zejména toho managerského) a reprezentativnímu popisu pracovních zkušeností.

4️⃣ Pokud má klient problémy s popisem složitých období, časových děr či komplikovaných pracovních zkušeností, navrhnu mu vhodné řešení.

5️⃣ Po skončení konzultace posílám klientovi pečlivě NAFORMÁTOVANOU ŠABLONU, s níž jsme během konzultace pracovali (klient má možnost zvolit si ze dvou či tří podle jeho preferencí), s instrukcemi, co kam patří, a dále soubor s MODELOVÝMI UKÁZKAMI popisu jednotlivých sekcí CV.

S opoznámkovaným původním životopisem, získanými informacemi vycházejícími z mojí 13leté životopisné praxe, vyladěnou šablonou a řadou konkrétních ukázek se pak nové CV píše klientovi jedna radost. Rozdíl mezi původní a novou verzí bývá obrovský.

6️⃣ Pokud má klient zájem, může mi nově vytvořené CV poslat ke ZPĚTNÉ VAZBĚ, ve které se zaměřuji na obsahovou i formální stránku (gramatické a typografické chyby, nedostatky ve formátování, doporučení údernějších formulací apod.). Podmínkou je zaslání nově vytvořeného CV do 4 týdnů od termínu konzultace, bych měla váš individuální příběh ještě v paměti a zpětná vazba mohla být co nejosobnější.

👉 Jaké to celé má PRO KLIENTA PŘÍNOS? 👈

Klient se naučí o životopisu úplně jinak přemýšlet, vytvoří si skvělé CV, které mu zrychlí a zefektivní proces nalezení nové práce, a – v neposlední řadě – u něj dojde k nárůstu profesního sebevědomí.

Jakmile totiž smysluplně poskládáte do dvou stránek to, co umíte a můžete na trhu práce nabídnout, uvědomíte si obvykle, že toho není vůbec málo. A že se nemusíte cítit před žádným zaměstnavatelem jako prosebník, ale jako ROVNOCENNÝ PARTNER.

Nedaří se vám najít práce? Rozesíláte životopisy na všechny strany a personalisté vám většinou pošlou zamítavý e-mail, případně nereagují vůbec? Je velmi pravděpodobné, že chyba bude právě ve způsobu zpracování vašeho CV.

Což je ale dobrá zpráva. Proč? Protože společně můžeme dostat vaše CV do kondice velmi rychle právě díky službě Perfektní životopis.