Pište ty životopisy chytře!

18.10. 2022

Dostal se mi na stůl životopis mladého muže, říkejme mu Pavel. Pavel by rád změnil svoji profesní dráhu. Během několikaleté praxe vyrostl z řadového lékárníka na vedoucího lékárny. Chtěl by ale pryč z oboru. Přesněji řečeno: pryč z lékárny, které má – jak sám řekl – plné zuby.

Na pohovory ho bohužel téměř nezvou, a když už pozvání dostane, pořád je vnímaný ve škatulce „lékárník“.

Pavel byl přesvědčený, že životopis má napsaný dobře, přesto mě požádal o konzultaci.

Pro všechny, kteří chtějí změnit obor, nedaří se jim a oni si myslí, že problém URČITĚ není ve způsobu zpracování jejich CV, uvádím hlavní nedostatky Pavlova životopisu. Třeba se v nich najdete. 

1️⃣ Celý životopis je zaměřený na praxi v lékárně, sekce O mně, která shrnuje profesní profil, akcentuje pouze pozici lékárníka a vedoucího lékárníka. Vypadá to pak, že majitel životopisu chce získat tutéž pozici, kterou zastával v minulosti. Pokud jsou prvními slovy v CV „Jsem lékárník…“, je nesmírně těžké přinutit zaměstnavatele, aby vnímal Pavla jinak než lékárníka.

2️⃣ V životopisu nejsou jasně definované přenositelné kompetence, tedy zkušenosti, znalosti a dovednosti, které by mohl přinést novému zaměstnavateli v novém oboru.

3️⃣ Je vytvořena a používána pouze anglická verze CV, nikoli česká. Životopis v angličtině je tak posílán i na pozice, které jsou inzerovány v češtině (a kde je tedy náborářem očekáváno CV v češtině).

4️⃣ Zvolená grafická podoba není čitelná pro ATS (program, který využívají zejména velké společnosti mimo jiné na preselekci životopisů podle klíčových slov). Například znalost jazyků byla vyjádřena obrázkem s anglickou vlajkou a u toho byl uveden stupeň znalosti podle Evropského referenčního rámce pro znalost jazyků. ATS obrázek nepřečte, výraz B2 tak do systému spadne bez kontextu. (Pokud o ATS či nevhodnosti používání grafických životopisů slyšíte poprvé, zkuste zagooglit výraz „are canva templates ATS friendly“ – k tématu chystám příspěvek.)

5️⃣ Zvolený font je mimořádně špatně čitelný.

6️⃣ Typografické chyby a nejednotné formátování (jednotlivé mezery mezi řádky se jeví rozdílně široké, v dokumentu není jednotná velikost písma, např. pozice jsou popsané fontem o velikosti 11, vzdělání 9).

7️⃣ Gramatické chyby a překlepy. 

Přátelé, opakuji to často, zopakuji to znovu: Pište ty životopisy chytře!

Ono to nejspíš časem klapne i se špatně napsaným životopisem, ale hledání nové práce či změna oboru opravdu nemusí trvat měsíce! A pokud nevíte, co to znamená „chytře“, ozvěte se mi. Ráda vás to naučím.