Mateřská a rodičovská dovolená – kdy a jak je uvádět v CV

4.7. 2022

Bude vám za pár měsíců končit rodičovská dovolená a čeká vás hledání nové práce? Pak vás už nejspíš napadly otázky Co s mateřskou a rodičovskou dovolenou v profesním životopisu? Jak je uvádět, aby si člověk u zaměstnavatele nepoškodil? A uvádět je vůbec?

Abyste nemusely (píšu „y“, nicméně vše níže uvedené se samozřejmě dá vztáhnout i na muže) tápat a do nekonečna procházet internet plný protichůdných informací, dala jsem dohromady článek, ve kterém najdete na svoje otázky odpovědi.

Pojďme tedy na to!

Uvádět mateřskou a rodičovskou dovolenou v profesním životopisu?

Zatímco ženy si často nejsou jisté, jestli MD a RD v životopisu uvádět či nikoli, zaměstnavatelé a jejich personalisté v tom mají jasno: Rozhodně ano!

Díry v životopisu totiž vytvářejí otázky, na které chybí odpovědi. A věřte, otázky bez odpovědí nejsou v procesu výběrového řízení žádoucí!

Tak jako rození dětí a čerpání MD a RD patří do života, patří ve většině případů i informace o tomto čerpání do profesního životopisu. Je ale nutné ji uvádět chytře, aby vysvětlila časovou díru, nicméně aby nebyla tou primární informací, kterou si zaměstnavatel z životopisu odnese.

Jak tedy mateřskou a rodičovskou dovolenou uvádět?

Situace, v jakých žena odchází na mateřskou dovolenou, jsou rozmanité. Stejně tak bude rozmanitý i způsob uvádění čerpání MD a RD v profesním životopisu. Před napsáním tohoto článku jsem prošla několik desítek životopisů, které jsem vytvořila pro svoje klientky – ženy přicházející na trh práce po RD, a vytáhla nejčastější situace, s nimiž je možné se setkat.

1.      Žena byla po celou dobu MD a RD „ve stavu zaměstnanců“ u svého zaměstnavatele

Jedná se o situaci vůbec nejčastější a z hlediska popisu v životopisu i nejjednodušší: Pod výčet pracovní náplně, respektive pracovních výsledků a úspěchů, uveďte informaci o čerpání dovolené jako poslední samostatný bod, a to takto:

Informace o tom, že jste momentálně mimo obor, bude předána, nicméně tak trochu zamaskovaně – umožníte tak potenciálnímu zaměstnavateli, aby si důkladně a bez předsudků přečetl, co všechno jste ve svém předešlém zaměstnání zvládla, a to ještě před tím, než se dostane k informaci, že jste poslední 3 roky doma s dětmi. Nic tak netajíte, zároveň na MD a RD zbytečně nestahujete pozornost.

Alternativní způsob uvedení – zejména v případě, že je na stránce nedostatek místa a zároveň je praxe uchazečky před odchodem na mateřskou dovolenou dostatečně dlouhá a zajímavá – je následující:

Sama se nicméně přikláním k variantě první.

2.      Žena ukončila pracovní poměr před odchodem na MD, po dobu MD a RD nebyla vedena „ve stavu zaměstnanců“ u žádného zaměstnavatele

Zatímco u předchozího případu je informace o čerpání MD a RD poněkud „mimochodná“, tady to prostě musíme vybalit přímo:

Pokud se stane, že se rozhodnete zůstat doma i nad rámec rodičovské dovolené, je možné připojit zmínku o péči o děti. Informaci pak v životopisu můžete uvést takto:

3. Žena po část MD a RD aktivně pracuje pro svého zaměstnavatele

V případě, že jste pracovala většinu MD a RD, není nutné informaci o jejich čerpání uvádět. Pokud jen část, pak použijte způsob popisu z bodu číslo 1 a uveďte do informace o čerpání MD a RD jen období, kdy jste nepracovala.

4.      Žena po část MD a RD pracuje pro jiného zaměstnavatele

V případě, že se jedná o práci, která je výrazně pod vaší dosavadní kvalifikací (roznášení letáků, lepení obálek, výpomoc kamarádce s balením zboží z e-shopu před Vánocemi), doporučuji práci neuvádět. Zmatek, který informace o zdánlivém kariérním sešupu u potenciálního zaměstnavatele vyvolá, nadělá víc škody, než kolik by nadělala užitku informace, že jste se snažila být během MD a RD aktivní.

Pokud se jedná o práci odpovídající vaší kvalifikaci, která je logickým pokračováním dosavadní profesní dráhy, pak pozici popište zcela plnohodnotně jako kterékoli jiné zaměstnání. V případě, že nešlo o celý úvazek, bude vhodné tuto informaci uvést, a to například takto:

5.      Žena začala v průběhu MD a RD podnikat

Jedná se o jev, se kterým se u svých klientek setkávám poměrně často. Většinou jde o otevření a provozování e-shopu, finanční poradenství, vedení účetnictví, lektorování cizích jazyků, překládání apod. Pokud jste dělala práci, která je logickým pokračováním už nastartované profesní dráhy v oboru, v němž chcete pokračovat u nového zaměstnavatele, pak je možné pozici popsat standardně s tím, že do názvu zaměstnavatele uvedete OSVČ:

V případě, že se jedná o práci mimo váš obor (strategická nákupčí ze strojírenství si založí e-shop s potřebami pro modeláře), je vhodné vysvětlit, že se nejednalo o standardní pracovní zkušenost, ale o aktivitu v průběhu MD a RD, která byla od začátku chápaná jako aktivita vedlejší. Popis by pak mohl vypadat takto:

Pochopitelně připojte výčet hlavní pracovní náplně, respektive kvantifikované výsledky a úspěchy, všude tam, kde je to možné a logické.

6.      Žena čerpala MD a RD hluboko v historii

Pokud máte děti odrostlé, po návratu z RD už pár let pracujete a přemýšlíte, jestli uvádět MD a RD i v tomto případě, pak moje odpověď zní: Většinou ne. Jestliže máte spoustu let praxe před mateřskou a spoustu po ní, je zcela zbytečné uvádět informaci, že jste kdysi dávno pobyla s dítkem 3 roky doma.

Jinak tomu bude, pokud jste MD a RD sice čerpala dávno, nicméně jste v tu dobu nebyla vedená „ve stavu zaměstnanců“ u žádného zaměstnavatele. V takovém případě je vhodné uvést MD a RD jako v bodu číslo 2, aby se v životopisu nevyskytla nežádoucí časová díra.

NA ZÁVĚR

V souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené existuje řada dalších situací, které je nutné v profesním životopisu ošetřit jinými způsoby, než jaké zmiňuji v tomto článku. Nejčastěji se však setkáte se situacemi výše uvedenými.

Věřím, že vám zkušenosti, s nimiž jsem se podělila, budou k užitku. V případě, že potřebujete s tvorbou CV pomoct, ozvěte se mi. Ráda vám poradím v rámci konzultace nebo pro vás životopis napíšu.

A pokud vás v dohledné době čeká hledání nové práce, přeji vám, ať najdete přesně takovou, po jaké toužíte, a ať ji najdete s lehkostí!